Sepisování exekutorských zápisů

V případě Vaší žádosti o sepis exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, který Vám má sloužit, nebo prostřednictvím jehož mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, jsme schopni a flexibilně pro Vás takový exekutorský zápis osvědčující děje, stavy věcí obratem sepsat.

Naší předností je v rámci exekutorských zápisů zejména rychlost, kdy jsme po obdržení žádosti o sepis exekutorského zápisu a podepsání smlouvy o právní pomoci, schopni obratem zápis realizovat na kterémkoliv území České republiky.

JUDr. Ing. Martin Štika má dlouholeté zkušenosti se sepisováním exekutorských zápisů osvědčující děje a stavy věci. V minulosti sepisoval exekutorské zápisy osvědčující osobní doručení písemností soukromoprávního charakteru (výpověď nájmu, výpověď pracovního poměru), rovněž osvědčoval soukromoprávní jednání, při kterém se stanovily termíny vyklizení pronajímaného objektu. Má rovněž zkušenosti s osvědčováním aktuálního obsahu webových stránek, provedením funkčnosti elektrického požárního systému, stavu nemovité věci pro provedené rekonstrukci, nebo nedovoleným užíváním patentu při výrobě zabezpečovacích klíčů a zámečnických vložek.

Odměna exekutora

Za sepsání exekutorského zápisu náleží exekutorovi dle § 90 odst. 1 EŘ a § 17 ET odměna a náhrada hotových výdajů v souladu s vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., jejíž nedílnou součástí je příloha – sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti (notářský tarif).

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

WebDesign by: ALLDOG Studio