Aktuality

Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí

zpět na výpis

Od 1. 1. 2022 nastaly v oblasti exekučního práva významné legislativní změny. Prostřednictvím zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „novela“) došlo k jedné z nejrozsáhlejších novel výkonu rozhodnutí a exekuce. Úprava obsahuje mimo jiné pravidla pro zastavování tzv. marných bagatelních exekucí.

Podstatou zastavování tzv. marných bagatelních exekucí je zastavení exekučních řízení, ve kterých pohledávka oprávněného nepřesahuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a v posledních třech letech před účinností zákona nebylo nic vymoženo. V takovém řízení exekutor vyzve do 3 měsíců od účinnosti novely oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce, která činí 500 Kč, přičemž oprávněný ji musí uhradit do 30 dnů od doručení výzvy. Nesložení zálohy má za následek zastavení exekuce. V opačném případě, tzn. složením zálohy oprávněným, nemůže soud v dalších třech letech řízení pro nemajetnost zastavit.

Podrobnější podmínky úpravy jsou dostupné v následujících odkazech:

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.